Επικοινωνία

Σκουφά 3, Γερμασόγεια,

4044, Λεμεσός

+357 25 828284

+357 99 990077

+357 25 828286

info@oak.org.cy

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης τα έξοδα και οι φορολογίες για την διάθεση, απόρριψη ή την ταφή των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), συνεχώς αυξάνονται και έχουν φτάσει στα ύψη. Επί πλέον μελέτες έχουν δείξει ότι  περίπου το 12% των υλικών που φτάνουν σε ένα εργοτάξιο καταλήγουν στους κάδους σαν απόβλητα. Επίσης έχει υπολογιστεί ότι το κόστος για την ενοικίαση και μεταφορά ενός κάδου (σκήπ) σε μονάδα ανακύκλωσης, υπερδεκαπλασιάζεται, εάν συνυπολογιστεί το κόστος των υλικών που είναι μέσα και τα εργατικά για το γέμισμα του.

Οι επισημάνσεις αυτές σιγά – σιγά αλλάζουν τις  απαιτήσεις των πελατών των εργοληπτών (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας). Το μήνυμα είναι σαφές. Μόνο οι επιχειρήσεις που αγκαλιάζουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα θα ευδοκιμήσουν στις επόμενες δεκαετίες.

Οι επιχειρήσεις που ενημερώνονται και ακολουθούν τις εκτιμήσεις αυτές θα έχουν:

  • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
  • Μειωμένα γενικά έξοδα
  • Μειωμένα έξοδα για αγορά υλικών
  • Πιο παραγωγικό εργατικό δυναμικό
  • Μια καλύτερη φήμη για τον σεβασμό τους προς περιβάλλον

Δηλαδή όλα όσα οδηγούν σε αυξημένη μακροπρόθεσμη κερδοφορία.

  • μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Κύπρου (ΟΑΚ)  έχει θέσει σαν πρωταρχικό του στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του σε όλα αυτά τα ζητήματα.

Ανεξάρτητα με το μέγεθος της επιχείρησης σας, ενημερωθείτε από τον Οργανισμό για την βοήθεια και τα πλεονεκτήματα που έχουν τα μέλη του και συνδεθείτε μαζί του και αρχίστε την μέτρηση.