ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

Εδώ μπορείτε να βρείτε διάφορα έγγραφα και πληροφορίες που εφαρμόζει ο Ο.Α.Κ. συνεισφέροντας σημαντικά στο περιβάλλον, στον κατασκευαστικό τομέα, στην οικονομία του τόπου και γενικά, σε μια καλύτερη κοινωνία του αύριο.

 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Εδώ μπορείτε να βρείτε κανονισμούς και λοιπά έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία και τις δράσεις που εφαρμόζονται, για την υλοποίηση των έργων του Οργανισμού Ανακύκλωσης Κύπρου 

 
 

ONLINE ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΝLINΕ ΣΥΣΤΗΜΑ

Συνδεθείτε στο  συλλογικό, εναλλακτικό Οnline Σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Οργανισμού Ανακύκλωσης Κύπρου (Ο.Α.Κ)